Prijavite se za studentski posao

Studentski rad u SAD 2024

Лични податоци
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
/ / Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Образование
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Преференции за работната позиција
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Контакт за итни случаи
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Правила и прописи
  • Како учесник во програмата морате да работите на прифатената работна позиција и доколку се соочите со потешкотии и проблеми при работењето морате да го контактирате спонзорот во САД и агенцијата Контекст. Втората работа задолжително треба да е одобрена од страна на работодавачот и спонзорот. Доколку го напуштите работното место пред претходно да ја дискутирате ситуацијата со Вашиот спонзор, Вашиот статус на програмата ќе биде прекинат (TERMINATED) и ќе морате веднаш да се вратите во својата земја.
  • Се согласувам дека ја прочитав и ја разбрав содржината на апликацијата. Разбирам дека одбивањето на работна понуда без валидна причина може да резултира со прекинување на моето учество во програмата. Погоре наведените информации се точни и валидни и разбирам дека давањето на лажни изјави, податоци и информации ќе резултира со прекинување на моето учество во програмата.
Invalid Input

O nama

Kontekst jeste tim sastavljen od diplomiranih filologa koji imaju ogromno iskustvo u sprovođenju programa kulturne razmene i bukvalno svaki član tima bar jednom bio učesnik jednog od studentskih programa, čime je Agencija Kontekst postala prepoznatljiva i poštovana agencija na celom Balkanu i šire.

Lokacija