Potrebna dokumentacija u vezi sa studentskim radom u Nemačkoj

Prvi korak u realizaciji Vašeg studentskog rada u Nemačkoj je da popunite aplikaciju za studentski rad u NemačkojNakon popunjavanja aplikacije, potrebno je da obezbedite sledeću dokumentaciju:

  1. Kopija pasoša
  2. Kopija CV-ja kojim ste aplicirali
  3. Potvrda o statusu redovnog studenta na engleskom ili nemačkom jeziku, komjuterski napisana, bez ručnog popunjavanja podataka. Potvrda treba biti bez očevog imena jer ga nemačke institucije poistovećuju sa srednjim imenom (middle name). Ukoliko fakultet ne izdaje potvrdu na engleskom ili nemačkom jeziku, ista treba biti prevedena od strane sudskog tumača. Original i sudski prevod moraju biti povezani (zaheftani ili spojeni od strane tumača).
  4. Obrazac Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung, koji dobijate elektronskom poštom nakon apliciranja, treba overiti na fakultetu u 3 primerka.  OBRAZAC

O nama

Kontekst jeste tim sastavljen od diplomiranih filologa koji imaju ogromno iskustvo u sprovođenju programa kulturne razmene i bukvalno svaki član tima bar jednom bio učesnik jednog od studentskih programa, čime je Agencija Kontekst postala prepoznatljiva i poštovana agencija na celom Balkanu i šire.

Lokacija