FAQ - Često postavljana pitanja

 1. Kakav je program Work & Travel Deutschland?
  • Work & Travel Deutschland, ili, kao što je poznatiji u Nemačkoj, – Ferienbeschaftigung, predstavlja letni studentski rad putem koga studenti koriste dozvoljenih 90 dana u Evropskoj Uniji radeći, putujući i družeći se u Nemačkoj.
 2. Da li je učesnicima Work & Travel Deutschland potrebna viza?
  • BiH građanima je dozvoljen boravak od 90 dana u Evropskoj Uniji, što znači da stgudenti koji idu na ovaj program koriste upravo tih 90 dana i njima nije potrebna dodatna viza. Ipak, to znači da oni ne mogu putovati u zemlju članicu Evropske Unije 90 dana pre  i nakon studentskog rada. Međutim, kako bi mogli da rade tokom tih dana, aplicira se za radnu dozvolu, koja se dobija 4-8 nedelja nakon apliciranja.
 3. Da li i u programu u Nemačkoj postoji sponzor?
  • Ne. Kontekst jeste direktni regruter za potrebe partnera i poslodavaca u Nemačkoj, te zbog toga i posredovanje u pogledu ovog programa je besplatno.
 4. Šta je to Steuernummer?
  • Poreski broj kojim ulazite u poreski sistem Nemačke. Ovaj se broj dobija pre nego dobijete prvu platu, da vas ne bi stavljali u pogrešnu poresku klasu, a time i da platite veći porez.
 5. Da li studenti mogu promeniti radno mesto na programu u Nemačkoj?
  • Ne. Ukoliko želite da promenite radno mesto dok ste tamo, potrebno je da date otkaz sa trenutne radne pozicije, te da se iznova počne celokupni postupak, koji, kao što smo već istakli, traje od 4 do 8  nedelja.
 6. Da li je dozvoljeno raditi više od 1 posla u okviru Work & Travel Deutschland?
  • U Nemačkoj možete raditi samo kod jednog poslodavca. Minimum radnih časova jeste 169 časova uz mogućnost za više ukoliko vi to želite, a poslodavac ima potrebu za to.
 7. Da li je moguće da se nekoliko studenata prijavi i radi na istom mestu zajedno?
  • Razume se da može, međutim, potrebno je da isto navedu prilikom aplicifranja.
 8. Kada počinje i do kada traje program Work & Travel Deutschland?
  • Ovo pitanje zavisi od zvaničnog letnjeg raspusta propisan od fakulteta na kojem studirate. Najčešće studenti počinju raditi od 15.06, ili od 01.07. Program traje 90 dana od tenutka ulaska u Nemačku.
 9. Do kada traje prijavljivanje za studentske programe?
  • Prijavljivanje za program u Nemačkoj traje do trenutka popunjavanja kapaciteta radnih pozicija. Prema iskustvu iz prethodnih godina, 90% radnih pozicija se popuni do marta  dok se  desetak procenata popuni tokom aprila meseca.

O nama

Kontekst jeste tim sastavljen od diplomiranih filologa koji imaju ogromno iskustvo u sprovođenju programa kulturne razmene i bukvalno svaki član tima bar jednom bio učesnik jednog od studentskih programa, čime je Agencija Kontekst postala prepoznatljiva i poštovana agencija na celom Balkanu i šire.

Lokacija