McDonald's

McDonald's

Radna pozicija – Radnik u rotacionom sistemu

Rukovanje kase, preuzimanje narudžbi na dravtru, priprema burgera i ostalih proizvoda sa menija, čišćenje restorana, izvršavanje datih zadataka od strane pretpostavljenog.

Plata

 • 12,20 evra/sat bruto 
 • 5 radnih dana / 39 časova nedeljno / 169 časova mesečno 
 • Mogućnost za prekovremeni rad ukoliko je to restoranu potrebno.
 • Prekovremeni radni sati se doplaćuju 25% više, а noćni 15%.
 • Rotacione smene (prva, među i noćna smena)

Smeštaj

 • Pojedini poslodavci nude smeštaj pod uslovima koji su prethodno dogovoreni sa smeštajnim kapacitetima.
 • Najčešće se radi o smeštajima kod kojih se dele soba, kuhinja i toalet.
 • Ukoliko se kandidat ne slaže sa uslovima smeštaja, dužan je da sam sebi nađe smeštaj, međutim mora da isto unapred najavi.
 • Kontekst ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu smeštaja koji je obezbeđen od poslodavca.
 • Prosečna cena smeštaja kreće se između 350-450 evra po krevetu.

Lokacije

Širom Nemačke (ovde pišete gde je potrebno u trenutku)

Potrebna poznavanja nemačkog jezika

 • Pojedini poslodavci prihvataju kandidate i bez nemačkog jezika, međutim, u tom slučaju obavezan je razgovorni nivo engleskog jezika.
 • Idealno je da kandidat ima osnovna poznavanja nemačkog jezika.
 • U svakom slučaju, zaposleni su dužni da kontinuirano izučavaju i usavršavaju nemački jezik.

O nama

Kontekst jeste tim sastavljen od diplomiranih filologa koji imaju ogromno iskustvo u sprovođenju programa kulturne razmene i bukvalno svaki član tima bar jednom bio učesnik jednog od studentskih programa, čime je Agencija Kontekst postala prepoznatljiva i poštovana agencija na celom Balkanu i šire.

Lokacija